Yoga

Yoga är så mycket mer än bara fysisk träning. Yoga är en hel vetenskap med en historia på över 5000 år. Ordet yoga är sanskrit och betyder förening/balans. Man skulle kunna se yogan som ett verktyg att använda för att upprätthålla fysisk och psykisk hälsa, men framförallt är det en teknik för ökad medvetenhet, självkännedom och andlig utveckling.

Regelbunden yogaträning ökar förmågan att lära sig att lyssna inåt och ökar medvetenheten om vad som händer i kroppen och sinnet. Omedvetna beteenden och mönster kommer upp till ytan. Spänningar och blockeringar i kroppen och sinnet upptäcks och när man väl har blivit medveten om dem kan man med hjälp av olika tekniker lösa allt från grunden. Att vara medveten innebär att ständigt vara närvarande i nuet.

Syftet med all yoga är att skapa balans för att uppnå och bibehålla en ökad medvetenhet, att du ska få en upplevelse av och upptäcka den du verkligen är, nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur, att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential.

Välkommen!

yoga

 

Fler artiklar

Comments are closed