Holistisk Hälsa

Så som följer nedan skulle jag kunna skriva och förklara vad begreppet holistisk hälsa betyder, men skulle det få dig att jubla och tänka:

– Yes, jag vill förändra min livsstil och livssituation!?

Det holistiska sättet att se på hälsa innefattar att man beaktar såväl fysisk, psykisk, emotionell, psykosocial, själslig, sexuell och social hälsa samt också den yttre fysiska miljön som man befinner sig i.

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Världshälsoorganisationens (WHO) definition från 1946 är den mest använda och den lyder ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”.

Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastning, socialt stöd och nätverk, arbetssituation, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt framtidstro faktorer som kan påverka hälsan.

– Troligtvis inte!

holistisk_halsa

Om jag istället skriver och förklarar begreppet på nedanstående sätt tänker du förhoppningsvis:

– Yes, jag kan göra något åt min situation, så att jag mår bättre och känner mig mer tillfreds med livet!

Med ett holistisk synsätt kan du förebygga många hälsorelaterade problem. Komplexiteten inom det holistiska synsättet är utmanande då man måste få med alla pusselbitar och dessutom lägga dem på rätt plats för att det ska bilda ett helt pussel och på samma gång är det så fantastiskt häftigt att man kan göra så mycket åt sin livsstil och livssituation själv. Det är du som tar dina beslut, det är du som bestämmer, det är du som i slutändan lägger pusslet och får uppleva resultatet!

Det kan kännas oerhört komplext att förstå sig på vad holistisk hälsa faktiskt är om man bara ser till definitionen av begreppet, men i själva verket är det inte så svårt. Det gäller bara att förstå hur orsakskomplexet bakom ser ut för just dig. Varför har du vissa symptom? Varför känner du dig olycklig? Varför är du dränerad på energi? Svaren kan vara olika beroende på vem du är och i vilken situation du befinner dig. Du och din bästa kompis kanske båda har ont i ryggen. Din kompis ryggvärk kanske kommer av dålig mathållning emedan din beror på dålig hållning osv. Hur en person mår och känner sig kan bero på olika faktorer och det är oerhört viktigt att se till helheten för att förstå vad som påverkar vad. Allt är sammanlänkat på ett eller annat sätt. Holistisk betyder just helhet.

 

Fler artiklar

Comments are closed