Går du på magkänsla? Litar du på den?

nallepuh_hjärna

Har du någonsin känt att du har fjärilar i magen eller en klump i halsen? Brukar du få en speciell känsla i magen när du träffar någon du gillar eller inte gillar? Har din mage berättat för dig om något är rätt eller fel för just dig?

mage_kul

Magen kan ses som en källa till din intuition. Magkänsla är faktiskt inte bara nonsens! Det finns numera forskare som vidhåller att vi människor har två hjärnor, varav den ena finns i just magen (Var den andra är placerad har du förmodligen mer koll på)! Magens ”hjärna” finns under den yttre slemhinnan och mellan de muskulära skikten i matstrupen, magsäcken och i tarmarna och är mer känd som det enteriska nervsystemet (ENS).

ENS är ett komplext nätverk av neuroner och neurokemikalier som känner av och kontrollerar vad som händer i kroppen inklusive vad som händer i hjärnan. Forskare har kommit fram till att magens ”hjärna” innehåller mer än ett hundra miljoner neuroner – alltså fler än antalet nervceller i ryggmärgen.

neuron

Våra magar är alltså extremt intelligenta utan att vi riktigt vet om det. Magens ”hjärna” förstår inte siffror och språk utan kommunicerar med oss mestadels med känslor. Forskning har också visat på att flödet av ”information” från ENS (magens hjärna) till hjärnan är större och mer omfattande än flödet från hjärnan till ENS. Så med andra ord kan man säga att människans kommandocentrum är lokaliserat i just magen!

magen

Om man tar den kunskapen ett steg längre och tänker att; om det nu är så att vi styrs från magens ”hjärna” på ett sådant komplext sätt utan räckhåll för våra tankar eller vår förståelse, vore det då inte klokt av oss att ta bättre hand om den? Vore det inte självklart att förse vårt kommandocentrum med rätt bränsle för att vi ska fungera optimalt som människor?

Jag tänker i första hand på den mat vi stoppar i oss när jag tänker på bränsle. Vi borde vara extremt rädda om våra magar och vårda dem med ytterst varsamhet. Men gör vi det? Tankar vi verkligen våra magar med rätt bränsle nuförtiden? Kan man verkligen lita på sin magkänsla om man inte tankat sig med rätt bränsle?

mat_magkänsla

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *