7 goda vanor för effektiva vuxna och lyckliga barn

Visst låter det härligt med en värld full av effektiva vuxna och lyckliga barn? Men hur skulle det gå till?

Jag har själv alltid försökt att vara alla andra till lags, försökt uppfylla andras förväntningar på mig redan som litet barn och när jag själv sedan fick barn tänkte jag att barnen måste få stå först i kön till min uppmärksamhet, jag kan kanske utveckla mina drömmar och få mer tid när barnen blir större. Men mitt tänk funkade inte särskilt länge, att prioritera bort sig själv för någon annan och att hela tiden försöka vara andra till lags är inte särskilt hållbart. Jag försvann som Johanna och kvar blev bara delar av mig. Tänk om jag istället redan som barn lärt mig det omvända sättet att se på saker och ting; att jag faktiskt är högst ansvarig för mitt eget liv och mina visioner och att jag kan nå hur långt som helst bara jag stoppar mig själv i första rummet och när jag lärt mig att vårda mig själv och leva utefter mina visioner och mål kan jag också ta hand om andra på ett mycket bättre sätt. Det är så jag tänker nu och jag vet att mina barn och min man är så tacksamma över att ha fått en stark, målmedveten mamma respektive fru.

Vi försöker idag att tillämpa 7 goda vanor för effektiva vuxna och lyckliga barn i vår familj och det fungerar alldeles utmärkt. De 7 goda vanorna är kanske något som du borde implementera i ditt och din familjs liv också?

7 Goda Vanor För Effektiva Vuxna Och Lyckliga Barn

7 goda vanor för effektiva vuxna och lyckliga barn bygger på idén att det finns sju grundläggande och tidlösa principer som all mänsklig verksamhet och alla kontakter mellan människor ytterst vilar på. De tre första vanorna kallas karaktärsvanor och ger dig förmågan att leda dig själv. Vanor 4-6 kallas personlighetsvanor och handlar om hur du kan utöka din effektivitet genom samspelet med andra människor, emedan vana nr 7 är mer övergripande och handlar om att man måste ta hand om sig själv och det är en förutsättning för att de andra vanorna ska kunna följas.

Att bemästra karaktärsvanorna är en förutsättning för att kunna realisera personlighetsvanorna. Att ha uppnått en grundläggande säkerhet och mognad inom sig själv, är således en förutsättning för att kunna gå vidare till mellanmänskliga kontakter och att utvecklas även i dessa. Den sjunde vanan belyser att det enda som är konstant är att allting förändras, och att vi behöver utvecklas kontinuerligt för att hålla jämna steg med omvärlden.

De 7 goda vanorna är hämtade ur boken; 7 Habits of Highly Effective People, skriven 1989 av den amerikanske författaren Stephen R Covey. Boken har sålts i över 25 miljoner exemplar världen över och den översattes till svenska 1999 och fick då namnet; De 7 goda vanorna eller Att leva och verka till 100%. Boken används än idag som utgångspunkt i attraktiva ledarskapsutbildningar och för personlig utveckling och effektivitet runt om i världen.

Boken vänder sig till personer i ledarställning, och det betyder förstås även till den stora gruppen föräldrar. Stephen R Covey insåg att det är ett heltidsjobb att vara effektiv. Det finns inga quickfix eller genvägar. Det behöver dock inte innebära att du är dömd till hårt, trist arbete på livstid om du bara ser till att skaffa dig vanorna som ger de resultat du vill ha. Med sin bok visar han att med målmedvetenhet kommer man långt.

2008 publicerades boken The 7 Habits of Happy Kids, skriven av Sean Covey (son till Stephen R Covey). Bokens målgrupp är barn mellan 4-8 år. Sean Covey har tidigare även givit ut en bok för tonåringar, The 7 Habits of Highly Effective Teens. Skillnaden mellan de tre böckerna är egentligen bara hur vanorna presenteras för de olika målgrupperna.

Ordningen i vilken böckerna kom ut tycker jag är talande för hur viktigt det är att man som vuxen ska föregå med gott exempel, först kom boken för den vuxna målgruppen och nu senast boken för de yngre publiken. Barn följer sin ledare och har dess ledare tagit fasta på de sju grundläggande och tidlösa principerna, är det stor chans att även barnen följer dem, medvetet eller omedvetet.

Har du som vuxen helt missat konceptet så går det idag dock alldeles utmärkt att läsa barnvarianten som känns lite mer lättöverskådlig och lättförståelig om du känner för det. Det mysiga i barnboken är de olika karaktärerna som representerar de 7 goda vanorna och miljön som författaren lyckats skapa. Efter att varje vana har presenterats följer ”föräldrarnas hörna”, diskussionspunkter och små steg som barnet kan ta för att förstå vad vanorna betyder mer praktiskt. Jag som vuxen vill bara läsa mer och mina barn efterfrågar boken ofta.

Om du inte vill läsa någon av böckerna kan du såklart nöja dig med att förstå vad de olika vanorna innebär genom att läsa sammanfattningen av dem i denna korta artikel och utgå därifrån. Börja arbeta med dig själv redan idag och hjälp sedan andra i din omgivning.

En värld full med starka, effektiva och målmedvetna människor är en hållbar och lycklig värld att befinna sig i. Det är vad vi alla behöver idag!

Lycka till!

Bookmark the permalink.

One Comment

  1. Pingback: Vad gör du med dina 24 timmar? New Energy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *