Hur bra klarar vi egentligen av att hantera dagens snabba kulturella utveckling?

Den biologiska evolutionen pågår hela tiden om än i ett väldigt långsamt tempo. Vi människor, precis som allt annat levande, förändras med tiden genom naturligt urval vare sig vi vill eller inte.

Charles_DarwinCharles Darwin (1809-1882)

En annan typ av evolution som märks mer tydligt i dagens samhälle är den kulturella, hur vi lär oss nya saker och hur vi använder våra kroppar samt hur vi interagerar med varandra baserat på inlärd information. Detta är också en typ av utveckling som påverkar oss i högsta grad.

barn_tablet

Vi utvecklas som sagt hela tiden – långsamt genom den biologiska evolutionen respektive otroligt snabbt genom den kulturella evolutionen. Men hur bra klarar egentligen våra stenålders kroppar av att hantera dagens snabba kulturella utveckling?

Jag läste precis en intervju med Daniel Lieberman, professor i Evolutionsbiologi vid Harvard Universitet. Han pratar bland annat om att många av de sjukdomar som existerar idag skulle kunna bero på att våra stenålderskroppar inte klarar av att anpassa sig till dagens moderna samhälle. Han listar allt från astma och sura uppstötningar till depressioner, typ 2 diabetes och högt blodtryck. I sin nya bok The Story of the Human Body: Evolution, Health and Disease härleder han dessa problem tillbaka till sitt ursprung. Exempelvis äter vi idag stora mängder socker och/eller är fysiskt inaktiva, som följd av den kulturella evolutionen, vilket ofta leder till problem som diabetes och olika hjärt- och kärlsjukdomar. Detta på grund av att vi inte lever på det sätt som vi är skapade för. Kom ihåg, att det inte var speciellt länge sedan vi var jägare, om vi tittar på den biologiska långsamma evolutionen. Det sötaste vi åt var honung och detta endast vid vissa speciella tillfällen och eftersom vi var jägare använde vi våra kroppar på ett helt annat sätt jämfört med idag.

honung

Vidare pratar professor Lieberman om skillnaden på dagens och gårdagens typ av stress. På stenålderstiden blev vi stressade när vi blev jagade av stora hungriga björnen, idag blir vi (oftast) stressade av helt andra faktorer och på ett helt annat sätt. Den stora hungriga björnen utlöste en boost av stresshormoner så att vi snabbt kunde springa ifrån den och sedan var stressnivåerna i kroppen nere på det normala igen så snart faran var över.

bjorn_jagare

Skillnaden med dagens stress är att den är mer ett resultat av sociala omständigheter – det är våra egna liv och hur vi lever som stressar oss; jobb, pengar, tankar, massor av olika aktiviteter, uppkoppling på internet etc. Listan kan göras lång! Denna typ av stress gör oss i längden sjuka, eftersom stressnivåerna i kroppen blir kroniskt högre och inte återgår till det normala till skillnad från hur det egentligen är tänkt att det ska fungera.

stress_ekorrhjul

Jag anser att det är viktigt att försöka förstå grunden till varför människor i dagens samhälle generellt inte mår så bra, när det på pappret ser så otroligt bra ut. Jag menar: många av oss har ju tak över huvudet, mat på bordet, pengar på kontot och möjlighet att upptäcka världen på alla möjliga sätt, vilket känns som ett bra utgångsläge för ett hälsosamt och lyckligt leverne. Men någonstans i den snabba kulturella utvecklingen har våra stenålderskroppar inte riktigt hunnit med och resultatet av detta är det vi ser idag. Professor Lieberman belyser evolutionsproblematiken vilken är högst intressant att beakta i detta sammanhang. Det absolut bästa är dock att när man väl inser vad som är grundorsaken, kan man också göra något åt situationen, även då det är en riktig utmaning på många plan för oss alla att hantera.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *