6 grundläggande principer för en hälsosam livsstil – Diskussion (6/6)

Detta är del 6 av 6 i min blogserie om de 6 grundläggande principerna för en hälsosam livsstil – följande artiklar ingår också i serien: Inledning (1/6), Kost och Vätskebalans (2/6), Sömn (3/6), Positivt tänkande (4/6) och Rörelse och Andningsteknik (5/6).

De 6 grundläggande principerna fungerar alldeles utmärkt när man bygger upp sin hälsa inifrån. För att hitta balansen mellan yin och yang så måste man jobba lika mycket med de grundläggande yin principerna: kost, vätskebalans och sömn som med de grundläggande yang principerna: andningsteknik, positivt tänkande och rörelse. Detta är såklart enklare att göra i teorin än i praktiken. Som jag skrev tidigare, det är lättast att starta med att genomföra hållbara förändringar där du känner att ditt motstånd är lättast att övervinna och sedan fortsätta arbeta därifrån. Och återigen, gör inte för många förändringar på en och samma gång, låt det ta tid!

Bortsett från att följa de 6 grundläggande principerna för att uppnå en hälsosam livsstil finns det såklart även andra faktorer som påverkar ditt välmående. Jag tänker främst på din omgivande miljö: familj och vänner, arbete, ekonomi och så vidare. Min känsla är dock att det är lättare att hantera problem eller omständigheter i den omgivande miljön som påverkar dig negativt, om du börjar med att bygga upp din hälsa inifrån med hjälp av de 6 grundläggande principerna.

slutsats_grundstenar

Sammanfattning

Jag hoppas att du fått ny kunskap, inspiration och motivation samt några nya idéer på hur du kan bygga upp din hälsa inifrån. Med en god grund att stå på kan du uppnå vad som helst. Du kan bygga ditt eget slott om du bara vill. Men kom ihåg att alla förändringar tar energi till en början, innan du får energi, så börja i maklig takt och ha kul på vägen! Lika mycket som du påverkas av din omgivning, påverkar du din omgivning. Kom ihåg bumerangen! Lycka till!

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *